Een Ierlandreis door Tijd en Ruimte

Een bezinning van J.M. Legrand


Eigenschappen:

Uitgave in eigen beheer 1991 (Tweede, verbeterde en bijgewerkte druk. De eerste was in 1990 uitgegeven.)
Formaat: DIN A-4 274 bladzijden met veel illustraties in zwart-wit.
Gelijmde rug met stevige kaft, beschermd door een plasticfilm.
Prijs: 21 EURO

De reizen, die ik doorheen dit groene eiland maakte, vormen de leidraad van het hele boek. Soms heel beschrijvend, poëtisch of speurend van het nabije tot in het verste verleden, peilend naar de diepere bron; soms ook kritisch, ironisch tot sarcastisch, maar ook dikwijls héél romantisch.
Een kosmisch-religieuze realiteit om van te leven!


INHOUDSTAFEL