De kapel van Huize Capenberg te Boechout

VERBUM DEI=LUMEN GENTIUM

Een poging tot duiding van haar rijke architecturale, sculpturale en ornamentale symboliek


Eigenschappen:

Dit boek is een eenmalige bundeling van 7 afleveringen, verschenen in het ledenblad van de Ignatius Vereniging Antwerpen in 1990.
Formaat: DIN A-4 32 bladzijden, rijkelijk voorzien van gedetaïllerde pentekeningen door de auteur, losbladig in een presentatiemap. De originele foto’s, die gebruikt werden voor de pentekeningen, evenals de originele tekeningen zelf vervolledigen de map.

In het interieur van de kapel wordt – met de Bijbel in de hand – gespeurd naar de diepere betekenis van elk detail: architectuur, schilderijen en beelden, architecturaal beeldhouwwerk, plafond en kroonluchter, altaar en tabernakel, kruisweg en glas-in-loodramen
Alles werd ontworpen in de geest van de Pelgrimbeweging uit het interbellum.