Van Jantje tot Jan Legrand 1933-1956

Jeugdverhalen vanaf mijn geboorte tot aan mijn huwelijk


Eigenschappen:

Uitgave in eigen beheer 2003.
Formaat: DIN A-4 202 bladzijden, boordevol illustraties in zwart-wit.
Gelijmde rug met stevige kaft, beschermd door een plasticfilm.
Prijs: 22 EURO

Dit boek werd uitgegeven ter gelegenheid van mijn 70ste verjaardag en omvat twee delen:

Deel I Een pollepel herinneringen, oorspronkelijk neergepend tussen Antwerpen en Brussel, Brussel en Antwerpen en ook een beetje hier en ginder. Begonnen in 1975 en in definitieve vorm gegoten in 1984. Aan de grondslag lag de klacht: "Papa, gij vertelt nooit wat van toen ge nog klein waart." Inderdaad ik heb daar de pest aan en ik doe het daarom nu, eens en voor altijd. Dit deel werd in een verteltrant geschreven. In 2002 maakte ik deze herwerkte versie voor mijn kinderen, kleinkinderen en andere belangstellenden.

Deel II Een triptiek vol herinneringen, Berlaar, Gestel, Lier. Dit deel werd oorspronkelijk in 1989 ge-schreven. Het handelt over mijn rijpere jeugdjaren en werd dan ook op een minder vertellende, eerder bezinnende, wijze geschreven.

INHOUD VAN HET BOEK