Op het scherp van mijn broodmes

Een getuigenis uit het leven gegrepen


Eigenschappen:

Mijn artistieke aspiraties & werken om den brode

Uitgave in eigen beheer 2013, op 50 genummerde en gesigneerde exemplaren.
ISBN 9789082115406
Formaat: 29,7 x 21 cm 216 bladzijden, rijk ge´llustreerd en digitaal gedrukt op maco silk 125gr, in full colour en gelijmd gebonden.
Kaft: 260gr, geplastificeerd, gedrukt in full colour
Prijs: 55 EURO

In dit boek wil ik pogen de relatie bloot te leggen tussen mijn leven voor de kunst enerzijds en mijn strijd voor het dagelijkse brood anderzijds. Het streven naar evenwicht - van harmonie is er nooit sprake geweest - tussen beide voor mij levensnoodzakelijke noden zette mij aanhoudend op het scherp van mijn broodmes. Deze beide noden bleken vaak totaal onverzoenlijk met alle gevolgen van dien ...
Uit het beeldmateriaal dat overvloedig in dit boek wordt opgenomen, moge blijken dat het amalgaam van humor, satire en sarcasme, samen met de nodige dosis realisme en bevlogen romantiek uiteindelijk tot levensaanvaarding kan leiden.

INHOUDSTAFEL