Een artistieke hommage als jaargetijde voor mijn Allerliefste Ria

Een document van en voor mijn Monument


Eigenschappen:

Uitgave in eigen beheer 1998.
Formaat: DIN A-4 212 bladzijden boordevol illustraties in zwart-wit, twee in kleuren.
Gelijmde rug met stevige kaft, beschermd door een plasticfilm.
Prijs: 16 EURO

Dit boek werd - zoals de veelzeggende titel aangeeft - geschreven en gebundeld ter gelegenheid van de eerste verjaardag van het overlijden van mijn echtgenote. Tegelijkertijd organiseerde ik in mijn atelier een tentoonstelling waarin ik een 35-tal kleine en grotere teken- en schilderwerken chronologisch samen-bracht. Deze hadden mijn Allerliefste tot onderwerp en zijn alle tijdens mijn 40-jarig huwelijk ontstaan.
Al deze werken werden in het boek gereproduceerd en toegelicht, ze vormen er als 't ware de ruggengraat van. Daar rond verzamelde ik allerlei handschriften van Ria zelf, opstellen, die ikzelf over of voor haar had geschreven, fragmenten uit reeds eerder gepubliceerde boeken en poŽtische teksten; ook veel foto's en documenten.
Net zoals de tentoonstelling wil het boek een evocatie zijn van Ria's innemende, fantasierijke en alleszins sterke persoonlijkheid.

INHOUDSTAFEL

Voor zover dit mogelijk was heb ik getracht de verschillende aspecten van haar veelzijdigheid in de chro-nologie op te nemen. Als daar zijn: